Slide One

Inicijativa WiFi4EU

Inicijativom WiFi4EU u gradovima i općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji.
S područja Primorsko-goranske županije, bespovratna sredstva za besplatan Wi-Fi pristup iskoristili su: Grad Delnice, Grad Novi Vinodolski, Grad Mali Lošinj, Grad Vrbovsko, Općina Klana, Grad Cres, Grad Čabar, Općina Čavle, Općina Dobrinj, Općina Fužine, Općina Mošćenička Draga, Općina Omišalj, Općina Skrad, Općina Lopar, Općina Baška, Općina Brod Moravice, Općina Jelenje, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Ravna Gora, Općina Lokve, Grad Kastav, Općina Kostrena, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Grad Rijeka.

Slide One
Slide One

Inicijativa WiFi4EU

Inicijativom WiFi4EU u gradovima i općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji.
S područja Primorsko-goranske županije, bespovratna sredstva za besplatan Wi-Fi pristup iskoristili su: Grad Delnice, Grad Novi Vinodolski, Grad Mali Lošinj, Grad Vrbovsko, Općina Klana, Grad Cres, Grad Čabar, Općina Čavle, Općina Dobrinj, Općina Fužine, Općina Mošćenička Draga, Općina Omišalj, Općina Skrad, Općina Lopar, Općina Baška, Općina Brod Moravice, Općina Jelenje, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Ravna Gora, Općina Lokve, Grad Kastav, Općina Kostrena, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Grad Rijeka.

Slide One
previous arrow
next arrow