Slide One

Analiza poduzetničkih zona na području Primorsko-goranske županije korištenjem Heat Maps-a

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ izradila je dokument pod nazivom „Analiza poduzetničkih zona u Primorsko-goranskoj županiji te prijedlog razvoja malih poslovnih zona u razdoblju 2019.-2021“. Pritom se koristila metoda Heat Maps, temeljem koje se analizirala aktivnost, dinamika i dnevna migracija u poslovnim zonama PGŽ.

Slide One
Slide One

Analiza poduzetničkih zona na području Primorsko-goranske županije korištenjem Heat Maps-a

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ izradila je dokument pod nazivom „Analiza poduzetničkih zona u Primorsko-goranskoj županiji te prijedlog razvoja malih poslovnih zona u razdoblju 2019.-2021“. Pritom se koristila metoda Heat Maps, temeljem koje se analizirala aktivnost, dinamika i dnevna migracija u poslovnim zonama PGŽ.

Slide One
previous arrow
next arrow

ANALITIKA MASOVNIH SKUPOVA PODATAKA NA PODRUČJU PGŽ