September 22, 2022

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U SEKTORU VODNIH USLUGA

Prilagodba

pametna regija