May 11, 2022

Na Cresu su u skopu projekta KvarnerExtrem postavljeni inovativni uređaji koji putem aplikacije upozoravaju na dolazak i jačinu tuče

Prilagodba

pametna regija