March 29, 2022

Na području Grada Crikvenice provodi se projekt modernizacije javne rasvjete vrijedan 11,8 milijuna kuna

Prilagodba

pametna regija