December 17, 2021

Instrument za povezivanje Europe: Komisija ulaže više od milijarde eura za inovativnu i sigurnu povezivost

Prilagodba

pametna regija