December 6, 2021

Energetski dan 2021 o izazovima i mogućnostima financiranja zelene tranzicije putem ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji

Prilagodba

pametna regija