November 12, 2021

Indeks gospodarske i društvene digitalizacije za 2021.: ukupna digitalna tranzicija napreduje, no potrebni novi napori u cijeloj Uniji

Prilagodba

pametna regija