November 2, 2021

U javnim raspravama o prostornim planovima PGŽ-a može se sudjelovati i putem aplikacije “PratiPlan”

Prilagodba

pametna regija