September 21, 2021

Riječki KBC u rad uvodi dva nova sofisticirana sustava, a jedan od njih je 3D mikroskop kojim se upravlja pokretom glave

Prilagodba

pametna regija