August 27, 2021

Među tri grada koji jedini zadovoljavaju EU normu o 50% odvojeno prikupljenog otpada nalazi se Grad Krk

Prilagodba

pametna regija