March 16, 2021

Prvi strateški plan programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2024.: Komisija određuje prioritete u području istraživanja i inovacija za održivu budućnost

Prilagodba

pametna regija