March 11, 2021

Nacionalno predstavljanje Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa

pametna regija