February 12, 2021

Grad Opatija će svoju javnu rasvjetu modernizirati LED tehnologijom

Prilagodba

pametna regija