January 28, 2021

Mehanizam za oporavak i otpornost: Komisija ažurirala smjernice za planove za oporavak i otpornost

Prilagodba

pametna regija