January 8, 2021

Fond Europskog vijeća za inovacije: prva vlasnička ulaganja u revolucionarne inovacije u iznosu od 178 milijuna eura

Prilagodba

pametna regija