December 16, 2020

Rabljanima i turistima na raspolaganju nova aplikacija za istraživanje skrivenih kutaka otoka Raba

by Ivana in Pametno društvo

Prilagodba

pametna regija