December 3, 2020

Pravedno oporezivanje: države članice dogovaraju se o novim pravilima o poreznoj transparentnosti na digitalnim platformama

Prilagodba

pametna regija