November 25, 2020

Grad Rijeka proglašen najboljim gradom u Hrvatskoj u kategoriji Smart city (Pametni grad)

Prilagodba

pametna regija