November 16, 2020

Opatijski centar za inovacije u turizmu HUBBAZIA dobio 2,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Prilagodba

pametna regija