November 9, 2020

Na Sveučilištu u Rijeci započinje opremanje podatkovnog centra

Prilagodba

pametna regija