November 4, 2020

Uspostava mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi

by Ivana in Pametno društvo

Prilagodba

pametna regija