November 4, 2020

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci provodi projekt jačanja digitalnih vještina vrijedan 197 tisuća eura

by Ivana in Pametno društvo

Prilagodba

pametna regija