September 4, 2020

Upitnik o Strateškom planu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije „Obzor Europa“

pametna regija