August 13, 2020

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA – DG REGIO (GLAVNA UPRAVA ZA REGIONALNU I URBANU POLITIKU)

Prilagodba

pametna regija