June 3, 2020

Europska Komisija pokrenula je savjetovanje o aktu o digitalnim uslugama

Prilagodba

pametna regija