May 5, 2020

Riječki Centar kompetencija za pametne gradove dobio gotovo 150 milijuna kuna za realizaciju projekata

Prilagodba

pametna regija