April 20, 2020

Krčke općine i Grad Krk nabavili 80 električnih bicikala

Prilagodba

pametna regija