January 20, 2020

Ekonomski fakultet u Rijeci prvi u Hrvatskoj u nastavu uveo primjenu softverskih rješenja

pametna regija