January 2, 2020

Sveučilište u Rijeci planira pokrenuti Centar za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost

pametna regija