December 19, 2019

Otvoren natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE) za 2020. godinu Marie Sklodowska – Curie akcija

Prilagodba

pametna regija