September 13, 2019

U sklopu EU projekta Carnivora Dinarica Primorsko-goranska županija omogućila nabavku 40 električnih ograda za zaštitu košnica

Prilagodba

pametna regija