August 27, 2019

Pametnim senzorom protiv požara i poplava na plovilima

pametna regija