June 25, 2019

Pametni i oslikani spremnici za otpad na ulicama Rijeke, Jelenja, Čavli, Kostrene, Klane i Kastva

Prilagodba

pametna regija