April 10, 2019

Turistička zajednica grada Rijeke pri kraju privodi projekt Objedinjenog destinacijskog informativnog sustava (oDIS) i portala Rijeka Market Place te Rijeka Wallet

Prilagodba

pametna regija