NOVOSTI

U FOKUSU

O NAMA


Javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, osnovala je krajem 2017. godine Primorsko-goranska županija, sa svrhom koordinacije i poticanja održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj ovog područja. Agencija predstavlja centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima, putem aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, kako lokalnog, tako i regionalnog, ali i nacionalnog značaja. U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija je osnovana temeljem Zakona o regionalnom razvoju.

Agencija aktivno sudjeluje u stvaranju Primorsko-goranske županije kao pametne regije, surađujući s partnerima iz javnog i privatnog sektora u pripremi i provedbi smart projekata, promovirajući Županiju kao pametnu regiju, smart projekte i smart rješenja.

Djelovanje Agencije temeljeno je na viziji razvoja Primorsko-goranske županije koja glasi:

„Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad.“

Agencija broji sveukupno petnaest zaposlenika, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom i kompetencijama u specifičnim područjima rada. Obratite nam se s povjerenjem!